ToonTalk är en helt ny slags progamvara - en lekfull animerad värld för barn där de kan köra och konstruera egna datorprogram.

Att programmera datorer innebär att man skapar, får självförtroende och för med sig en erövring av en ny tankevärld, som ger långsiktigt goda resultat. Man kan göra en häpnadsväckande mängd program på olka områden - spel, musik, matematik, animation, simulering, naturvetenskap, robotteknik, utbildning mm. Själva tankeprocessen för att bygga program utvecklar förmågan att analysera och ge något en tydlig form. Elever får en djupareförstståelse för det aktuella ämnet, eftersom de behöver använda det inlärda stoffet på ett meningsfullt sätt när de bygger sina program. Dessutom är själva programmeringen ett värdefullt ämne att behärska i sig.

Men programmering kan vara svårt - svårt att lära sig och svårt att genomföra. Programmerare behöver i allmänhet lära sig någon form av programmeringsspråk som är fullt av abstrakta begrepp som variabler, procedurer, flödeskontroll, datastrukturer, modulering och upprepning. Vissa elever kan lära sig språk som Logo eller Basic, i synnerhet om de får hjälp av en duktig och engagerad lärare, men de flesta tycker det är frustrerande och tråkigt. Att förstå de tankestrukturer som ligger bakom datorprogrammering är inte bara svårt för eleverna utan också för deras lärare.

Med ToonTalk är det annorlunda. Det är inte bara lätt att lära sig - det är roligt också! Till sin uppläggning påminner det mycket om dataspel med tilltalande grafik, animationer, en virtuell värld att utforska och animerade figurer som man styr och får hjälp av. Utan att ge avkall på de fantastiska variationsmöjligheterna i programmering ger ToonTalk eleverna en möjlighet att slippa svåra abstraktioner och i stället arbeta på ett konkret sätt. I ToonTalk gör man program genom att lära upp robotar.

Kommunikation mellan programelement sker med hjälp av brevduvor som tar det dom får till sina bon. Aritmetiska operationer utförs av en liten mus med en stor hammare. Lokala variabler har ersatts av block med lådor som kan fyllas på och tömmas. Eleven/programmeraren går också in i den virtuella världen och styr en animerad liten människa. Det går att få en överblick genom att stiga in i en helikopter och flyga över den stad som byggts, för att sedan landa, stiga ur och gå in i hus och uppleva eller själv skapa program. En verktygslåda som är fylld med siffror, bokstäver, lådor, lastbilar, vågar, bomber och många andra saker följer alltid med i den lilla animerade människans släptåg.

ToonTalk är en värld där elever i olika åldrar kan konstruera program på olika nivåer av svårighet och komplexitet. En yngre elev kommer kanske lära en robot att räkna eller ständigt dubblera ett tal medan en äldre elev skapar ett program som alstrar primtal, bygger ett bordtennisspel eller en slumptalsgenerator. Fastän ToonTalk har skapats med tanke på yngre elever är det baserat på en modell för avancerad programmering och har använts på hög nivå inom universitetsutbildningen för att lära ut samverkande algoritmer.

hem | sök | köp | manual | nyheter | info | spel | frågor | support | downloads | utmärkelser | press | kontakt